Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) sınavı, Türkiye’de ahşap kalıpçılık mesleğini icra etmek isteyen kişilerin mesleki yeterliliklerini belgelemek için gerekli olan bir sınavdır. MYK, mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi amacıyla sınavlar düzenleyen ve belgelendirme sürecini yöneten bir kurumdur.

Bu sınav, ahşap kalıpçılık mesleğindeki teorik ve pratik bilgi ve becerilerin ölçülmesini amaçlar. Sınav süreci, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen standartlara ve kriterlere göre yürütülür.

Ahşap Kalıpçı MYK sınavı genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Başvuru: Sınava katılmak isteyen kişiler, MYK tarafından belirlenen başvuru şartlarını yerine getirerek başvuruda bulunurlar.
  2. Teorik Sınav: Ahşap kalıpçılık mesleği ile ilgili teorik bilgilerin ölçüldüğü bir sınavdır. Bu sınavda, ahşap kalıpçılıkla ilgili terminoloji, malzemeler, kalıp hazırlama yöntemleri, güvenlik kuralları ve diğer konular değerlendirilir.
  3. Uygulama Sınavı: Ahşap kalıpçılıkla ilgili pratik becerilerin değerlendirildiği bir sınavdır. Bu sınavda, adayların ahşap malzemeleri doğru şekilde kesme, şekillendirme, montaj ve sökme becerileri ölçülür.
  4. Değerlendirme ve Belgelendirme: Teorik ve uygulama sınavlarından başarılı olan adaylar, MYK tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olan adaylar, Ahşap Kalıpçı MYK belgesi alarak mesleki yeterliliklerini kanıtlarlar.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve sınav başvurusu yapmak için MESAK Belgelendirme ile iletişime geçebilirsiniz.

İnşaat Sektörü Meslekleri, MYK Başvurusu