CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

12UY0082-4/01 – CNC Programcısı sınavı, bilgisayar kontrollü (CNC) makinelerde programlama yapabilme becerisini belgelemek isteyen kişilere yönelik düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, CNC makinelerinin çalışma prensipleri, programlama dilleri, takım yol haritaları, takım komutları ve makine ayarları gibi konuları değerlendirir.

CNC Programcısı sınavı genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Teorik Sınav: Bu aşama, adayların CNC programlama ile ilgili teorik bilgileri ölçer. CNC makinelerinin çalışma prensipleri, programlama dilleri (G-kod, M-kod), takım yol haritaları, takım komutları, makine ayarları gibi konular sınavda yer alır.
  2. Uygulama Sınavı: Bu aşama, adayların CNC makinelerinde programlama becerilerini değerlendirir. Adaylardan belirli bir parçayı doğru şekilde programlayıp üretebilmeleri beklenir. Bu aşamada, takım yol haritalarının doğru şekilde oluşturulması, takım komutlarının doğru kullanımı ve makine ayarlarının yapılandırılması önemlidir.
  3. Değerlendirme ve Belgelendirme: Teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan adaylar, MESAK Belgelendirme tarafından değerlendirilir. Başarılı olan adaylar, CNC Programcısı MYK belgesi alarak mesleki yeterliliklerini kanıtlamış olurlar.

CNC Programcısı sınavı, CNC makineleriyle çalışmak isteyen kişilere mesleki yeterliliklerini belgeleme ve iş bulma fırsatı sunar.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve sınav başvurusu yapmak için MESAK Belgelendirme ile iletişime geçebilirsiniz.

Makine Sektörü Meslekleri, MYK Başvurusu