Endüstriyel Boru Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

11UY0013-3/03 Endüstriyel Boru Montajcısı sınavı, endüstriyel tesislerde boru montajı ve bağlantıları konusunda yeterliliklerini kanıtlamak isteyen kişilere yönelik olarak düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, boru montajı, bağlantı teknikleri, malzeme seçimi, güvenlik önlemleri ve boru montajıyla ilgili diğer konuları değerlendirir.

Endüstriyel Boru Montajcısı sınavı genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Teorik Sınav: Bu aşama, adayların boru montajı ve bağlantılarıyla ilgili teorik bilgileri ölçer. Boru montajı teknikleri, boru malzemeleri, bağlantı yöntemleri, kaynak yöntemleri, boru döşeme standartları ve güvenlik konuları gibi konular sınavda yer alır.
  2. Uygulama Sınavı: Bu aşama, adayların boru montajı ve bağlantılarıyla ilgili pratik becerilerini değerlendirir. Adaylardan belirli bir boru montaj işlemini doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri beklenir. Bu aşamada, boru döşeme tekniklerinin doğru uygulanması, bağlantı yöntemlerinin etkili kullanımı ve iş güvenliği önemlidir.
  3. Değerlendirme ve Belgelendirme: Teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan adaylar, MESAK Belgelendirme tarafından değerlendirilir. Başarılı olan adaylar, Endüstriyel Boru Montajcısı MYK belgesi alarak mesleki yeterliliklerini kanıtlamış olurlar.

Endüstriyel Boru Montajcısı sınavı, endüstriyel tesislerde boru montajı ve bağlantılarıyla ilgilenen kişilere mesleki yeterliliklerini belgeleme ve iş bulma fırsatı sunar.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve sınav başvurusu yapmak için MESAK Belgelendirme ile iletişime geçebilirsiniz.

Metal Sektörü Meslekleri, MYK Başvurusu