MYK Nedir ?

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu), Türkiye’de mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, sertifikalandırılması ve tanınması ile ilgilenen bir kurumdur. MYK, mesleklerin ulusal yeterliliklerini belirlemek, mesleki standartları oluşturmak, sınav ve değerlendirme sistemlerini geliştirmek, mesleki yeterlilik sertifikalarını vermek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaları tanımak gibi görevleri yerine getirir.

MYK‘nın amacı, Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek, meslek sahiplerinin niteliklerini belgelemek ve ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerini artırmaktır. MYK, mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirleyerek bu alanda standardizasyonu sağlamaya çalışır. Böylece, işverenler mesleki yeterlilik belgesi olan kişileri işe alırken daha güvenilir bir referans noktasına sahip olurlar ve iş gücü piyasasında kalifiye işgücünün nitelikleri daha iyi tanınır.

MYK, farklı sektörlerde faaliyet gösteren meslekler için mesleki yeterlilik standartları ve sınavları geliştirir. Bu standartlar, mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar ve meslek sahiplerinin bu standartlara uygunluğunu ölçmek için sınavlar düzenler. Başarılı olan adaylara MYK tarafından ulusal mesleki yeterlilik sertifikası verilir.

MYK‘nın çalışmaları, Türkiye’de meslek sahiplerinin niteliklerinin belgelendirilmesini sağlayarak iş gücü piyasasının verimliliğini artırmayı hedefler. Aynı zamanda, mesleki eğitim ve sertifikalandırma sistemini uluslararası standartlarla uyumlu hale getirerek, Türk iş gücünün uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini desteklemeyi amaçlar.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve sınav başvurusu yapmak için MESAK Belgelendirme ile iletişime geçebilirsiniz.

Get started

Tüm sorularınız için bize ulaşın.