Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren bir kişi veya şirketin MYK belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi), çalışanların belirli bir meslekte sahip olması gereken beceri ve yetkinlikleri kanıtlar. Ulaştırma sektöründe farklı meslekler ve alanlar bulunmaktadır.. MYK belgesi, belirli bir meslek için gereken bilgi, beceri ve deneyimi kanıtlar ve ilgili meslekte çalışmak isteyen kişilere avantaj sağlar. Ulaştırma sektöründe çalışanlar, MYK belgelerine sahip olmanın, mesleki itibarlarını ve istihdam olanaklarını artırabileceğini unutmamalıdır.