YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

MESAK BELGELENDİRME; Türkiye’de İnşaat Sektörü, Metal Sektörü, Makine Sektörü, Ulaştırma Sektörü ve bunlara bağlı bölümler ile ilgili personel belgelendirmesi yapmaktadır.

Kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı MESAK yönetimi tarafından hazırlanan bu taahhüt ile garanti altına alınmıştır. MESAK adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, komiteler, karar verici kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

Personelin ücretleri personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir. Personel belgelendirme faaliyetleri ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetkin, saygılı, tecrübeli ve yetenekli personeller ile adillik, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

MESAK içinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi anlaşılmış, bu doğrultuda çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını çalışanların imzaladığı Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhüt Formu ile garanti altına alınmaktadır.

MESAK’ ın sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusunun alınması esnasında MESAK ile çıkar çatışmasına neden olabilecek detaylar Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatında açıklanan durumlara göre analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevrilir.

Bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF, TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan bütün personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimler düzenli ve planlı bir şekilde temin edilecektir.

 

MESAK Belgelendirme Adına

Şirket Müdürü

Aydan TURAN